ING (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Podstawowe parametry kredytu

ING Bank Śląski

Ing-logo.gif

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 60, 65 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 80%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0%
0%
na PLN - 0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy

 • dla pożyczek do 25 lat
 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: tak

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 80% wartości nieruchomości

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 80% wartości nieruchomości

Minimalna kwota kredytu: 40 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 40 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 80% wartości nieruchomości

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania

Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdize 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stapa referencyjna zmienia się co 6 miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych

Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu:

 • 0% - przy założeniu bezpłatnego konta Direct oraz podwyższeniu marży o 0,4 p.p. Prowizja bez podwyższenia marży wynosi wynosi 2,2%. Dla klientów stałych obowiązują stawki preferencyjne.


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% pierwsza nadpłata poniżej 50% kwoty kredytu bezpłatnie, kolejne płatne przez okres 3 lat od zawarcia umowy.

Spis treści

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%,

Wycena nieruchomości

 • forma wyceny:
  • na rynku wtórnym lub pierwotnym (o ile dom będzie przekazany w stanie deweloperskim, a nie stanie surowym otwartym): wycena pracownika banku (zdjęcia budynku z zewnątrz z widocznym numerem budynku, klatka wejściowa, klatka wejściowa z widocznym numerem domowym, każde pomieszczenie osobno - widoczne ściany i sufit, łazienka, kuchnia)
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak
  • opłata za weryfikację operatu: 300 zł
 • koszt wyceny:
  • dla mieszkań: 300 zł - płatne przy składaniu wniosku!
  • dla działek: 300 zł
  • dla domów:
   • z budową 900 zł - operat
   • bez budowy (zakup gotowego domu) 300 zł
  • w przypadku kredytu do 150 tys. zł, istnieje możliwość odstępstwa - decyzja bez wyceny nieruchomości
  • dla mieszkań wybudowanych (np.: w kamienicach) przed 1940 r.: operat szacunkowy
  • w przypadku pozostałych mieszkań w obrębie dużych miast - wewnętrzna wycena pracownika banku
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak, ewentualnie po wstępnej decyzji systemowej
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca na zlecenie banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0% Bank nie udziela kredytów bez min. 20% wkładu własnego

Ubezpieczenie pomostowe: 0,3 p.p. podwyższenie marży do momentu wpisu hipoteki do KW.

Ubezpieczenie na życie: nieobowiązkowe

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące, na czas nieokreślony - staż min. 3 miesiące, na czas określony staż min. 6 miesięcy i okres obowiązywania umowy min. 12 miesięcy w przód. Premie i nadgodziny są brane pod uwagę w 100% o ile zostaną uwzględnione w całości na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wliczone do średniej dochodów.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy, w przypadku 50% kosztów uzyskania dochodu bank honoruje 80% dochodów netto (wpływów na rachunek). Dotyczy to wszystkich typów umów cywilno-prawnych.
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (do tego limitu bank wlicza m.in. wcześniejszą umowę o pracę, umów cywilnoprawnych i wcześniej prowadzonej działalności)
  • ryczałt: bank uwzględnia procent przychodów według swojego kalkulatora jako dochód netto (dochód = 20% przychodu)
  • karta podatkowa: bank uwzględnia 4,26-krotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochód z zagranicy: Nie
 • Dywidendy: tak

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: tak, ale nie może być to zawód związany polityką.

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • 0-30 dni jest akceptowalne,
 • o ile udowodni się brak winy osoby zadłużonej, jest szansa na procedowanie wniosku,
 • w przypadku zadłużenia o statusie windykacja, ważne jest aby zadłużenie było spłacone 2 lat lub więcej przed złożeniem wniosku

Pożyczka hipoteczna

 • waluta PLN.
 • maksymalna kwota: 80% wartości zabezpieczenia.
 • maksymalny okres: 25 lat
 • prowizja od udzielenia: 2,9%

Zalety oferty

 • kredyt konsolidacyjny jest oprocentowany na takich samych warunkach, jak kredyt hipoteczny, gdy konsolidacja celów innych niż mieszkaniowych stanowi mniej 50% kwoty kredytu.

Wady oferty

 • WIBOR 6M

Aktualne promocje

Obniżenie marży o 0,6 p.p. przy zapłacie prowizji 2,9% (klient stały - 2,4%)

Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy lub modernizacji nieruchomości:

 • w przypadku budowy domu wymagany jest dziennik budowy oraz zdjęcia
 • w przypadku remontu/wykończeń wymagane są zdjęcia

Wakacje kredytowe: Nie ma

Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty:

  • na rynku wtórnym: standardowe dokumenty nieruchomości, oświadczenie kredytobiorcy o zamiarze kupna danej nieruchomości (na czystej kartce, powinno zawierać podstawowe dane o kupującym i sprzedającym, parametry kupowanej nieruchomości, cenę), dokumenty dochodowe


 • Kredyty z niskim wkładem własnym nie mogą być udzielane w przypadkach
  • gdy przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość należąca wyłącznie do osoby trzeciej, nie będącej kredytobiorcą
  • kredytów konsolidacyjnych
  • refinansowania nieudokumentowanych kosztów
  • kredytowania nierezydentów


 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpiczenia”): tak, ta osoba musi złożyć oświadczenie (może to być nieruchomość osób do III stopnia w I linii pokrewieństwa i I stopnia powinowactwa)
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie)
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

Zobacz też