Mbank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

Podstawowe parametry kredytu

MBank

Mbank-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 67 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0-4%
2%
0%
,

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90%,


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 75% wartości nieruchomości, możliwość uzyskania środków na cel dowolny w wysokości do 30% spłacanych kredytów, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

Minimalna kwota kredytu: 80 100 zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 81 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 75% wartości nieruchomości.

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania

Oprocentowanie kredytu

Atrakcyjność marży:


Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiąc
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0-4%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu uruchomienia kredytu. Dotyczy tylko całkowitej spłaty nie częściowej nadpłaty która pozostaje bezpłatna. Dotyczy umów zawartych po 22.11.2011.

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%


Wycena nieruchomości

rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 0 zł Bezpłatna inspekcja pracownika banku.
dom 0 zł Bezpłatna inspekcja pracownika banku.
działka 0 zł Bezpłatna inspekcja pracownika banku.
lokal użytkowy 0 zł Bezpłatna inspekcja pracownika banku.
 • forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: wizja lokalna pracownika banku + zdjęcia
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie
 • pod uwagę brana wartość: bankowo-hipoteczna w mbanku hipotecznym
 • koszt wyceny: brak
 • koszt wyceny pokrywa: bank
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: pracownik banku/rzeczoznawca majątkowy z firmy zewnętrznej
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • koszt uruchomienia kolejnej transzy kredytu: 0 zł
 • przybliżony czas potrzebny do uruchomienia kolejnej transzy kredytu (wliczając inspekcję na miejscu):

Budowa domu systemem gospodarczym

 • jaki jest minimalny koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej domu: 2500 zł dla powierzchni użytkowej i 1500 zł dla strychu/poddasza nieużytkowego
 • czy wymagany jest podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi:

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0% Składka w całości pokrywana przez Bank

Ubezpieczenie pomostowe:

 • wzrost marży do momentu wpisania hipoteki do Księgo Wieczystej o 1,5 p.p.


Ubezpieczenie na życie:

 • * nieobowiązkowe - 0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia - płatne od 1 miesiąca kredytowania


Ubezpieczenia dodatkowe:

 • obowiązkowe wymagane do aktualnej promocji - Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata w zależności od wariantu:
  • wariant Standard jednorazowa stawka 1,4% kwoty kredytu oraz od 25 miesiąca 4% miesięcznej raty
  • wariant Optimum jednorazowa stawka 1,6% kwoty kredytu oraz od 25 miesiąca 4,15% miesięcznej raty
  • wariant Komfort jednorazowa stawka 2% kwoty kredytu oraz od 25 miesiąca 4,35% miesięcznej raty

Poza promocją marża wzrasta dwukrotnie

Możliwość rezygnacji z ubezpieczeń po 5 latach bez utraty warunków promocyjnych.

Zdolność kredytowa

Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie są akceptowane w 100%, liczone są jako suma za ostatnie 3 miesiące i dzielone przez 3, uwzględnia się 1/12 premii rocznej.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, średnia za ostatnie 3 miesiące, wymagany okres trwania umowy minimum 6 miesięcy wprzód i 3 do tyłu.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, pod warunkiem, że wnioskodawca oświadczy że wróci do pracy zawodowej.
 • Umowa zlecenia/o dzieło: wymagany okres trwania umowy minimum 6 miesięcy. Śednia za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank uznaje 100% dochodów.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, ew. dodatkowe informacje)
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 3 miesiące, wynajem żeby był zaakceptowany musi trwać od 6 do 12 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesiące.

Jeśli wniosek składany jest przed 1 lipca to średnia wyliczana jest na podstawie PIT-u z ubiegłego roku, w przypadku gdy wniosek jest składany od 1 lipca to średnia wyliczana jest na podstawie PIT-u + okres bieżący.

  • w przypadku samozatrudnienia - wymagany okres wynosi 3 miesiące (wcześniej współpraca z tym samym pracodawcą min. UoP- 3 miesiące / dzieło-zlecenia - 6 miesięcy)
  • ryczałt: bank uwzględnia wycinek przychodów jako dochód netto według własnych wzorów
  • karta podatkowa: bank uwzględnia dziewięciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochód z zagranicy: tak, ale tylko z umowy o pracę w PLN
 • Dywidendy: tak, dochód brany z PIT
 • Działalność rolnicza: tak, dochód z hektara + rachunki za 24 miesiące + dopłaty
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła:


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • Jest akceptacja dla pustego BIKu.
 • wnikliwie sprawdzany okres 3 lat wstecz, akceptowane opóźnienia do 30 dni

Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN,
 • maksymalna kwota: 75% wartości nieruchomości, brak limitu
 • minimalna kwota: 30 000 zł.
 • maksymalny okres: 30 lat.

Zalety oferty

 • brak prowizji za przewalutowanie
 • możliwość bezpłatnej wcześniejszej częściowej spłaty w dowolnym momencie
 • mechanizm bilansowania (płatny, 2% za uruchomienie + 99 zł miesięcznie)

Wady oferty

 • problematyczny proces kredytowy
 • mnogość warunków przy wydawanych decyzjach kredytowych
 • wydłużający się proces kredytowy

Spłata kredytu

Spread walutowy: Ocena-4.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: zdjęcia

Wakacje kredytowe: zawieszenie na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej, okres kredytu nie ulega zmianie

Aktualne promocje

Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, bank wymaga, aby inwestycja była na etapie stanu surowego zamkniętego.
 • Od lipca 2009 możliwość skorzystanie z mechanizmu bilansowania będzie obarczona opłatą w wysokości 2% od kwoty kredytu + 99 złotych co miesiąc
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:
  • na rynku pierwotnym: podpisana umowa rezerwacyjna oraz niepodpisana umowa deweloperska + podpisany prospekt lub podpisana umowa przedwstępna (cywilna) jeśli nieruchomość jest oddana do użytku.
  • na rynku wtórnym: bank nie wymaga dokumentów potwierdzających planowaną transakcję, należy przedstawić standardowe dokumenty nieruchomości
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak.
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób:
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0 lub 50% - zależnie od przeprowadzonej weryfikacji developera i inwestycji przez centralę banku. Liberalne podejście do developerów którzy posiadają kredyt na budowę inwestycji. Bank posiada dodatkowo listę zaufanych deweloperów.
 • czy bank wymaga papierowej księgi wieczystej: nie - analiza oparta na wersji elektronicznej
 • czy akceptowany jest wkład własny po uruchomieniu kredytu:
 • spłata kredytu zbywcy: "wypłata środków następuje jednorazowo do banku zbywcy oraz do zbywcy" ALBO "bank uruchamia środki do banku zbywcy po spłacie kredytu zbywcy"
 • czy bank wymaga osobnego wypisu aktu notarialnego: nie, wystarcza kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika banku
 • Wakacje kredytowe: tak, maks. 6 miesięcy, 2 razy na cały okres kredytowania

Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 60 dni
  • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej: w wyjątkowych sytuacjach
  • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: 45 dni

Zobacz też