BGŻ BNP Paribas Bank (kredyt hipoteczny)

Z KredytopediaSpis treści

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

BGŻ BNP Paribas Bank

Nowe logo BGŻ.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: do 90%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat, maksymalnie do Kredyt zostanie spłacony w roku kalendarzowym, w którym Klient skończy 75 lat. Warunek max. wieku może nie być spełniony przez część osób wnioskujących o Kredyt w sytuacji, kiedy dochody netto pozostałych osób wnioskujących o Kredyt są nie niższe niż min. akceptowalny przez Bank dochód oraz spełniają jeden z wymogów: stanowią co najmniej 50% łącznego dochodu netto wszystkich osób wnioskujących o Kredyt, lub zapewniają zdolność kredytową do spłaty co najmniej 50% kwoty Kredytu.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: do 90% wartości nieruchomości.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: brak w ofercie

Minimalna kwota kredytu: 50 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 50 tys.zł

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej:

 • 70% wartości nieruchomości, na maksymalnie 20 lat.

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png

Niestandardowe cele kredytowania:

 • Ekspektatywa: tak (bez odstępnego, oraz bez możliwości spłaty kredytu zbywcy)
 • TBS: nie
 • działki budowlane: tak
 • Siedlisko: tak
 • Działka rolna: tak
 • Środki na cel dowolny: do 15% kwoty kredytu
 • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: dom, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych o powierzchni całkowitej mniejszej niż 50% powierzchni całkowitej budynku
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna działka przeznaczona pod budowę domu letniskowego, albo dom letniskowy, tj. budynek do wykorzystania całorocznego, w tym położony na działce na cele rekreacyjne z prawem zabudowy
 • Zakup działki i budowa domu: tak, ale w przypadku, gdy nie ma pozwolenia na budowę, transakcja musi być wykonana dwoma kredytami – pierwszy na zakup działki a drugi na budowę domu
 • Licytacja komornicza: nie
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, jednak podlega bardziej szczegółowej analizie
 • Transakcja rodzinna: tak

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 6 miesięcy lub co 1 rok
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych – stawka WIBOR 6M/1Y obowiązująca na 2 dni robocze przed terminem ustalenia nowego harmonogramu

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: od 0% do 5%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% min. 100,00 PLN, w przypadku MDM 3% min. 100,00 PLN

Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie

Prowizja od przewalutowania: brak w ofercie


[edytuj] Wycena nieruchomości

rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 270,60 zł Przy złożeniu wniosku.
dom 295,20 zł Przy złożeniu wniosku.
działka 307,50 zł Przy złożeniu wniosku.
lokal użytkowy Indywidualnie Przy złożeniu wniosku.
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak
 • opłata za weryfikację operatu: brak
 • decyzja bez wyceny nieruchomości: brak możliwości wydania decyzji bez wyceny
 • dla mieszkań wybudowanych (np.: w kamienicach) przed 1940 r.: dla nieruchomości oddanych do użytkowania przed 1939 r. wymagany operat szacunkowy
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak
 • kto wykonuje wycenę: firma współpracująca z Bankiem
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,6 p.p. podwyższenie marży do momentu uzyskania wymaganego wkładu własnego. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie wynosi 80%

Ubezpieczenie pomostowe: 0,9 p.p. podwyższenie marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki w KW na rzecz banku

Ubezpieczenie na życie: nie jest obligatoryjne, często wymagane w przypadku gdy LTV > 80% lub jest jeden kredytobiorca - podwyższenie marży o 0,99 p.p.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: 1.500 zł. – w przypadku, gdy o kredyt wnioskuje 1 osoba, 3.000 zł. - w przypadku, gdy o kredyt wnioskują co najmniej 2 osoby
 • Umowa o pracę: Min. staż 6 miesięcy, do zdolności brana średnia za 6 miesięcy
  • premie regulaminowe, trzynastki - 100% (średnia za ostatnie 12 miesięcy) - do zdolności przyjmowane nie więcej niż 30% podstawowego wynagrodzenia
  • premie uznaniowe - przyjmowana jest średnia z trzech najniższych premii w danym roku z ostatnich trzech lat (np. [najniższa premia 2010+najniższa premia 2011+najniższa premia 2012]/3) - do zdolności przyjmowane nie więcej niż 30% podstawowego wynagrodzenia
  • nadgodziny, prowizje, diety - 50% średniej z ostatnich 12 miesięcy
  • umowa na czas określony jest akceptowana: min. staż 6 miesięcy u obecnego pracodawcy, a łączny nie krótszy niż 24 miesiące (przerwy w pracy nie dłuższe niż 3 miesiące. Umowa musi trwać min. 6 miesięcy do przodu (3 miesiące w przypadku nauczycieli)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, gdy wynagrodzenie płacone przez pracodawcę (ostateczna ocena dochodu dokonywana indywidualnie)
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, gdy nie jest to jedyny dochód gospodarstwa domowego i umowa jest na czas nieokreślony (ostateczna ocena dochodu dokonywana indywidualnie)
  • akceptowana podwyżka: nie, bank wyliczy średnią za 6 ostatnich miesięcy
 • Umowa zlecenia/o dzieło: minimalny okres trwania: minimalny okres uzyskiwania dochodów z tytułu umowy zlecenia/o dzieło wynosi 12 m-cy, przy czym dopuszcza się krótszy okres uzyskiwania dochodów z tego tytułu (tj. 3 m-ce) - jeżeli umowa zlecenie/o dzieło jest łączona z umową o pracę u tego samego pracodawcy
 • Dochody z najmu: min. okres 12 miesięcy - średnia za 12 miesięcy
 • Działalność gospodarcza: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące). Dla KPiR bank pod uwagę bierze niższą z dwóch wartości a) średni miesięczny dochód netto w ostatnim roku podatkowym b) średni miesięczny dochód netto za ostatnie 12 miesiące kalendarzowe
  • przypadku samozatrudnienia dochód netto ustalany jest na podstawie danych finansowych za poprzedni rok podatkowy oraz rok bieżący
  • ryczałt: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące) - dochód netto ustalany jest na podstawie danych finansowych za poprzedni rok podatkowy oraz rok bieżący -liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
  • karta podatkowa: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące) - dochód netto ustalany jest na podstawie wymiaru karty podatkowej na dany rok -liczony na podstawie wzoru "zaszytego" w kalkulatorze
 • Działalność rolnicza: min. okres 12 miesięcy (jeżeli ma być uznany za stabilny to 48 miesiące)- średnia miesięczna za ostatnie 12 miesiące kalendarzowe
 • Dochody z zagranicy: nie
 • Dywidendy: raczej nie - indywidualnie
 • Diety: mogą być uwzględnione tylko tylko w przypadku dochodu kierowców - nie więcej niż 50% dochodu z tytułu diet
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła:


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego:

 • Pracownik służb mundurowych
 • Pracownik naukowy
 • Pracownik bankowy
 • Pracownik zakładu ubezpieczeń
 • Nauczyciel
 • Lekarz
 • Stomatolog
 • Weterynarz
 • Architekt
 • Prawnik
 • Notariusz
 • Komornik
 • Sędzia


 • Okres kredytowania max 20 lat
 • Kredytobiorca posiada konto osobiste w Planie Aktywnym z wpływami min. 2000 PLN albo Konto bardzo osobiste w pływami min. 5000 PLN
 • Marża 1,50%
 • Prowizja za udzielenie kredytu – od 0,5% do 4%


Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • analizowany okres: w analizie uwzględnia się dotychczasową historię kredytową Klienta
 • akceptowane opóźnienia do: nieakceptowalne są opóźnienia powyżej 90 dni; opóźnienia poniżej 90 dni oceniane są indywidualnie

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluty: PLN
 • maksymalna wysokość pożyczki: 500 tys PLN
 • maksymalny okres pożyczki: 20 lat
 • maksymalne LTV = 70%

[edytuj] Zalety oferty

 • bank specjalizuje się w kredytowaniu działek rolnych, działek rekreacyjnych, siedlisk.
 • liberalne podejście do dochodów z produkcji rolnej, bank wlicza dopłaty unijne do dochodu netto.

[edytuj] Wady oferty

 • bardzo wysoki koszt ubezpieczenia niskieg wkładu własnego

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-5.png, ok. 4,5%

Wakacje kredytowe: do 3 miesięcy w przypadku problemów finansowych

[edytuj] Pozostałe informacje

 • weksel: nie
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: nie
 • Kredyty z niskim wkładem własnym nie mogą być udzielane w przypadkach
  • na zakup gruntów rolnych, oraz w przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia jest gospodarstwo rolne
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tylko jako zabezpieczenie dodatkowe
 • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, z wyjątkiem kredytów na remont
 • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: dokument potwierdzający własność nieruchomości, jeśli brak w KW
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: Do kredytu mogą przystąpić osoby, które nie będą właścicielami finansowanej nieruchomości
 • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: Przynajmniej jednemu kredytobiorcy powinien przysługiwać tytuł prawny do nieruchomości
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak


Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 60 dni
 • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej: nie
 • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: zgodnie z harmonogramem

[edytuj] Zobacz też