Gwarancja bankowa

Z Kredytopedia

Gwarancja bankowa, to szczególna forma gwarancji samoistnej. W tym przypadku rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty maksymalnej wskazanej w gwarancji kwoty, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.