Karencja w spłacie kredytu

Z Kredytopedia

Karencja w spłacie kredytu, to czasowe zwolnienie kredytobiorcy z płacenia raty kapitałowej. Banki udzielają karencji na okres od 1 do 6 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych przeznaczonych na zakup na rynku wtórnym lub na okres od 1 do 24 miesięcy w przypadku kredytowania nieruchomości na rynku pierwotnym (przede wszstkim budowy systemem gospodarczym).