PKO BP (kredyt inwestycyjny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

TODO

TODO.gif

Parametry Podstawowe
TODO
Maks. okres kredytowania
lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu
Prowizje i Opłaty
TODO


Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, EUR, USD, GBP .... Kredyt w walucie obcej jest: (indeksowany/denominowany).

Maksymalny okres kredytu: 15 lat, maksymalnie do ... roku życia najstarszego kredytobiorcy.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN 80% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD ...% wartości nieruchomości,

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody):

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Stopa referencyjna:

Konkurencyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0,1% (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 1500 zł)

Prowizja od udzielenia kredytu: 1-4%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: ...% w ciągu pierwszych ... lat spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: (tak/nie), koszt aneksu wynosi .....

Prowizja od przewalutowania:

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: operat szacunkowy
 • koszt wyceny:
 • koszt wyceny pokrywa: (bank/klient)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: (tak/nie)
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca z listy zaakceptowanej przez bank
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: ( tak / nie )

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD ...% wartości nieruchomości,

Ubezpieczenie pomostowe: oprocentowanie podwyższone o 1 p.p.

Ubezpieczenie na życie:

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie ... miesiące. Premie są akceptowane w ....%, nadgodziny w ...%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: (tak/nie)
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie ... W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje ...% dochodów
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie ... miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum ... miesięcy.
 • Dochody z zagranicy: (tak/nie)

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody):

Zaległości w BIK:

[edytuj] Pożyczka hipoteczna


[edytuj] Zalety oferty


[edytuj] Wady oferty


[edytuj] Składanie wniosku kredytowego

Szybkość rozpatrywania wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najwolniej, 5 - najszybciej):

Stopień formalizacji związany ze składaniem wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - długa lista dokumentów, 5 - krótka lista potrzebnych dokumentów):

Jakość obsługi (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najgorzej, 5 - najlepiej):

[edytuj] Wybrane wymagane dokumenty

Weksel: (tak/nie)

Wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej: (tak/nie)

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy):

Spłata kredytu w walucie obcej: (tak/nie)

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku remontu nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Wakacje kredytowe:

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: (należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/kwota kredytu pozostaje niezmieniona).

[edytuj] Aktualne promocje

 • aktualnie brak promocji

[edytuj] Własny Kąt Biznes

Istnieje możliwość wzięcia pod uwagę dochodów z przyszłego najmu: wtedy maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Bez brania pod uwagę przyszłego najmu: 25 lat. Max do 70 r.ż. Wtedy wymagany jest operat szacunkowy.


Marża:

 • PLN 1,8-2,4%
 • CHF: 6,8-8%

prowizja przygotowawcza 0,3-4% Prowizja od wcześniejszej spłaty:

 • pierwsze 2 lata: 0,5%
 • po 2 latach:
  • częściowa spłata: 0%
  • całkowita spłata: 1,5%

Prowizja od przewalutowania: 0,8% Wycena: tak, operat szacunkowy z listy rzeczoznawców Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 3% od brakującego wkładu własnego za 3 lata, płatne z góry. Próg wkładu własnego: 20%.

Ubezpieczeni pomostowe: 0,9% Ubezpieczenie na życie: niewymagane Dodatkowe ubezpieczenie: brak

Weksel - tak przejściowo

[edytuj] Pozostałe informacje


[edytuj] Zobacz też