Stosunek do służby wojskowej

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Zazwyczaj przy wnioskowaniu o kredyt wymagane jest udokumentowanie za pomocą książeczki wojskowej, iż posiada się uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dotyczy to mężczyzn, którzy w dniu składania wniosku nie przekroczyli 28 r.ż.